Liên hệ

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG GIA BẢO

Địa Chỉ 1: Số 88 Đường Võ Văn Tần phường Thắng Nhất TP Vũng Tàu.
Địa Chỉ 2: 55 Mộng Huê Lầu phường Phước Nguyên TP Bà Rịa.
Hotline 1: 0935651929
Hotline 2: 0965075975
Mã số thuế: 0315658957
Website: http://ctyhuthamcauvungtau.net/